Välkommen

Familjepunkten startades 1987 av mig, Jill Andersson.
Jag är utbildad socionom på 70-talet och har vidareutbildningar med psykodynamisk inriktning och  familjeterapi. Att med samtal som verktyg medverka till människors förändring och ökade välmående är vad jag arbetat med i över 30 år.
Före Familjepunkten arbetade jag som kurator inom såväl somatik som psykiatri.
När jag avslutat min familjeterapiutbildning hade jag en vision om att möta familjer i större utsträckning än vad jag gjorde inom psykiatrin där jag arbetade då. Även där spirade ett familjearbete, men jag ville ha en egen plattform där jag kunde utveckla former för samtalsbehandling av individer, par och familjer.

 
HomeTerapiKontakt