Mina utgångspunkter

Från mina teoretiska studier hittar jag stöd i kunskap om barns utveckling, uppkomsten av psykiska problem och relationsproblem och vad man kan göra för att lösa problem och hitta en bättre balans i livet.
Jag är skolad i psykodynamisk teori och strukturell familjeterapi.

Alla personer och familjer jag träffat har gett mig ovärderlig kunskap som har utvecklat mitt terapeutiska arbete och gett mig fler strängar på min lyra.

Så här går det till:

Vår kontakt börjar med ett telefonsamtal, mail eller brev från dig. Vi bokar en tid där vi går igenom vad du eller familjen, om ni är fler, skulle behöva arbeta med för att nå en förändring. Behandlingstidens längd ser olika ut beroende på problemets grad och de inblandades önskemål.

Hos mig går både de som vill träffas några gånger för att komma på rätt spår och de som vill ha en mer djupgående långvarig terapi. Vi kommer tillsammans överens om vad som är bäst för dig i den livssituation du lever i. .

Vad jag behandlar:

Människor kommer till mig av skiftande orsaker. Det kan vara utmattningstillstånd, depressioner, ångest och oro, självosäkerhet, relationsproblem mellan vuxna eller mellan vuxna och barn.

Jag träffar människor i kris efter skilsmässa, dödsfall, sjukdom, arbetslöshet eller andra orsaker.

 
Familjepunkten broschyr 2009
HomeTerapiKontakt